اخذ دیپلم حسابداری در تبریز

اخذ خیلی آسان و فوری دیپلم حسابداری در تبریز

 

 

 

کارآموزان رشته حسابداری مالی 9 مهارت شغلی زیر را گذرانده و 9 مهارت زیر را از سازمان فنی حرفه ای دریافت می کنند:

  1. استاندارد حسابداری عمومی مقدماتی
  2. استاندارد حسابداری عمومی تکمیلی
  3. استاندارد حسابداری حقوق دستمزد
  4. استاندارد حسابداری صنعتی درجه2
  5. استاندارد مسئول سفارشات
  6. کاربر امور بانکی
  7. رایانه کار حسابداری مالی
  8. سرپرست ترخیص محصول
  9. کاربر رایانه

و بعد از پایان این 9 مهارت 52 واحد از واحدهای تخصصی دیپلم رو دریافت کنند

 

برای ثبت نام و مشاوره رایگان کلیک کنید