اخذ فوری و خیلی آسان دیپلم کامپیوتر در تبریز

 

اخذ دیپلم کامپیوتر(تصویر سازی دیجیتال) 

کلیه متقاضیان اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش اعم از دیپلم ردی ها ، ترک تحصیلی ها و دارندگان مدرک نهم می توانند در رشته کامپیوتر(تصویر سازی دیجیتال) بصورت تضمینی دیپلم بگیرند که با گرفتن 7 مهارت در رشته تصویر سازی دیجیتال از سازمان فنی حرفه ای 54 واحد دروس تخصصی دیپلم را دریافت کنند و بقیه واحدهای باقی مانده عمومی را بصورت تضمینی در مدرسه بگذرونند

 

برای ثبت نام کلیک کنید